Category: 2007 – 2008 California – Baja & The Sea of Cortez to Mazatlan

2008-10 & 11 & 12 Mazatlan Projects-Cruiser Thanksgiving

November 4, 2008

2008-10 Copper Canyon Land Trip

October 4, 2008

2008-06 & 07 & 08 Puerto Escondido & San Diego

June 3, 2008